top of page

ZAJĘCIA

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

MATURA PODSTAWOWA

kurs przygotowawczy do obowiązkowej matury z matematyki, języka polskiego lub języka angielskiego. Powtórzenie materiału z wybranego przedmiotu na poziomie nauczania szkoły średniej, strategia zdawania egzaminu, próbny  egzamin końcowy. 

Kurs powtórzeniowy z zakresu nauczania matematyki, języka polskiego lub języka angielskiego w szkole podstawowej. Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty. Próbny test na zakończenie kursu.

SZKOŁA PODSTAWOWA

Zajęcia dodatkowe z materiału objętego programem nauczania szkoły podstawowej. Utrwalanie i rozwijanie umiejętności zdobywanych w czasie edukacji szkolnej.  Poszerzanie zdolności praktycznego wykorzystania nabytej wiedzy.

SZKOŁA ŚREDNIA

Zajęcia dodatkowe z materiału objętego programem nauczania szkoły średniej. Utrwalanie i rozwijanie wiedzy zdobywanej w czasie edukacji szkolnej.  Interdyscyplinarne praktyczne wykorzystanie nabytych umiejętności.

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

Indywidualne korepetycje z matematyki na poziomie szkoły podstawowej i średniej. 

bottom of page