ZAJĘCIA

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

MATURA PODSTAWOWA

Intensywny kurs przygotowawczy do obowiązkowej matury z matematyki, języka polskiego lub języka angielskiego. Powtórzenie materiału z wybranego przedmiotu na poziomie nauczania szkoły średniej, strategia zdawania egzaminu, próbny  egzamin końcowy. 

Kurs powtórzeniowy z zakresu nauczania matematyki, języka polskiego lub języka angielskiego w szkole podstawowej. Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty. Próbny test na zakończenie kursu.

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

Indywidualne korepetycje z matematyki na poziomie szkoły podstawowej i średniej.