top of page
Profesor Modus short.jfif

Zapraszamy na

INDYWIDUALNE ZAJĘCIA

Z MATEMATYKI I JĘZYKA ANGIELSKIEGO

z zakresu szkoły podstawowej i średniej

 • spotkania indywidualne dla uczniów szkół podstawowych i średnich:
  SZKOŁA PODSTAWOWA (kl. I-VII): 1 x 60 minut

  SZKOŁA ŚREDNIA: 1 x 90 minut
   

 • przygotowanie do egzaminów:
  EGZAMIN ÓSMOKLASISTY: 1 x 90 minut
  MATURA PODSTAWOWA i ROZSZERZONA: 1 x 120 minut
   

 • dodatkowe warunki ustalamy indywidualnie

 • dbamy o dobrą atmosferę do nauki

 • SZKOŁA PODSTAWOWA: 80 zł/godz.

 • EGZAMIN ÓSMOKLASISTY: 90 zł/godz.

 • SZKOŁA ŚREDNIA: 90 zł/godz.

 • MATURA PODSTAWOWA: 100 zł/godz.

 • MATURA ROZSZERZONA120 zł/godz.

  Cena za godzinę zegarową zajęć w siedzibie Modus Educator.
  Płatności dokonujemy w równych miesięcznych ratach z góry za dany miesiąc.

bottom of page